top of page

บริการให้คำปรึกษาแก่บริษัทในต่างประเทศ

หากคุณกำลังพิจารณาที่จะขยายธุรกิจไปยังประเทศญี่ปุ่น เรามีบริการ ให้คำปรึกษา เราสามารถจัดหาผู้ทรงอิทธิพลชาวญี่ปุ่นที่ใช้งานบนโซเชียลมีเดียเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของคุณและส่งมอบเสน่ห์ของผลิตภัณฑ์ของคุณไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ร้านค้า e-commerce ในญี่ปุ่นตาม ความปรารถนาของคุณ

文書レビュー
bottom of page